สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

มาฟังความรู้สึกผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25 [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ ว่ารู้สึกอย่างไร [...]

แรงบันดาลใจ ทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

"แรงบันดาลใจทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ" ชีวิตที่ขาดแรงบันดาลใจ เหมือนรถยนต์ที่ขาดเชื้อเพลิง [...]

สร้างคุณค่่า..ด้วยหลักคิด..ชีวิตมีคุณค่า

เราสามารถสร้างคุณค่าตัวเรา.ด้วยการ... 1.เริ่มต้นมีทัศนคติแนวคิดที่จะพึ่งตนเองเสียก่อนโดยไม่ต่อรอขอความช่วยเหลือจากใคร หากเรามีแนวคิดนี้ [...]