สาระน่ารู้

กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

การบริการถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพระการให้บริการที่ดี ผู้รับบริก...

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดอ...