สาระน่ารู้

ลงทะเบียนคอร์ส “ชนะความกลัว​​ ชนะตัวเอง​ ชนะทุกอย่าง” เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM วันที่​ 13​ พย.​ 2564

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การค้นพบ “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่ในตัวเองคุณ…เป็นค...

[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นว...

[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิ...

[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิท...

[Zoom Cloud Meeting] อบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิ...

สนง.จัดหางานอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่กา...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเ...