สาระน่ารู้

หน้าที่ของวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการมีอะไรบ้าง?

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ ผู้สร้างความสุข สนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์ ทำกิจกรรมอย...

ทำไมต้องทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆ เรื่อง ก่อนจะทำอะไรก็ต้องมีความพร้อมก่อน แม้เล่นก...