สาระน่ารู้

หลักสูตร กลยุทธ์การนำกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติจริง สอนโดย. อ.กร การันตี ถ่ายทอดจากประสบการณ์ 20 ปี

มีวิทยากรที่สามารถนำกิจกรรมนันทนาการได้ เพียง 1 คน ก็สามารถช่วยให้การทำกิจกรรมต...