สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

คิดบวก ชีวิตสำเร็จ มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

“มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต” คนเราเกิดมามี [...]

เคล็ดลับการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการต้องทำให้สนุกสนานผ่อนคลายความเครียด ผู้นำกิจกรรมต้องมีความรอบรูู้ในเรื่องต่างๆ [...]

การพูดบนโลกออนไลน์ รู้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหา

ในปัจจุบันโลกออนไลน์เป็นอีกสังคมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญของมวลมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน การพูดบนโลกออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ [...]

การพูดคือหัวใจของการสื่อสาร การพูดที่ดีนั้นเป็นอย่างไร

การพูดคือหัวใจสำคัญของการสื่อสาร การพูดที่ดีทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ [...]

สร้างคุณสมบัติผู้นำทีมที่ดี คุณสมบัติที่ดีของผู้นำ

ผู้นำทีมที่ดีย่อมมีคุณสมบัติที่ดีในการนำพาทีมหรือองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แล้วผู้นำทีมที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร [...]