สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษฟรี! “พัฒนาชีวิต สร้างความสำเร็จจาก ยีน DNA”

ทรัพย์กรอันทรงคุณค่ามีอยู่ในตัวคนทุกคน หากเรารู้ว่าเรามีเพชรหรือรู้ว่าลูกเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัว [...]

ทำไมการบรรยายของวิทยากรจึงล้มเหลว ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ?

บ่อยครั้งที่วิทยากรประสบความล้มเหลวไม่สามารถทำได้ตามความหมายของวิทยากร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น [...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 59”

การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!!