สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ทำไมต้องมีภาวะผู้นำที่ดี

การมีภาวะผู้นำที่ดีเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอยู่ในตัวตนของคนทุกคนเพราะภาวะผู้นำที่ดีสามารถช่วยแก้ไข [...]

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษฟรี! “พัฒนาชีวิต สร้างความสำเร็จจาก ยีน DNA”

ทรัพย์กรอันทรงคุณค่ามีอยู่ในตัวคนทุกคน หากเรารู้ว่าเรามีเพชรหรือรู้ว่าลูกเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัว [...]