ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 114

ความรู้สึกผู้ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพ [...]

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

มาฟังความรุ้สึกและชมบรรยากาศการอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

การเรียนรู้ใดๆ ก็ตามผู้เรียนย่อมต้องการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 106

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]