สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 106

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]