คอร์สอบรม-สัมมนา

คอร์สอบรม-สัมมนา


จุดเด่นของสถาบัน

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพสูง

มีเกณฑ์มาตรฐานการอบรม อบรมแล้วได้ผลจริง เห็นพัฒนาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลตามที่ผู้เข้าอบรม – สัมมนาต้องการ

รับผู้เข้าอบรม – สัมมนาแต่ละรุ่นจำนวนน้อย!!!

มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดชีวิต!!!! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนอบรมแล้วขอเลื่อนการอบรมได้ตลอดเวลา

มีมาตรฐานการฝึกอบรมต้องสอบเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม

มีการบันทึก วีดีโอ เพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง*

อบรมเชิงปฏิบัติการแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องเรียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!

วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเสียงครบครัน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Address: บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 47 อาคาร เอ็มที แอนด์ ที ชั้น 5 ห้องที่ 51 S ถนนสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-381-4070, โทรสาร -, มือถือ 09-8324-9492

Email: weerawipa@richtraining.com


วันเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00–17:00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - ปิดทำการ