บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรามุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพคุณภาพชีวิตความมั่งคั่ง

เราเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามหลักสูตรการอบรมนั้นๆ โดยผ่านวิทยากรที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรมสัมมนาต้องการ

อ.กร การันตี

อ.กร การันตีริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง


ประวัติความเป็นมา

สถาบันพัฒนาบุคลากร  RIT.  ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน จากอุดมการณ์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   พัฒนาศักยภาพ  พัฒนาทัศนคติ แนวคิดให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ  พัฒนาทักษะในสายวิชาชีพที่ทุกคนรักและต้องการ

สถาบันพัฒนาบุคลากร  RIT.    มีแนวนโยบายที่จะพัฒนา อบรมให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ   ตามแผนพัฒนา 5 ขั้น  “กระบวนการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่ความมั่งคั่ง”  นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการสร้างบุคลกรให้เป็นพิธีกร วิทยากร   สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งวาง ระบบการอบรม ในธุรกิจเครือข่าย (System To Success In Network Marketing) ทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่าย ทำธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ประสบผลสำเร็จได้ตามเจตนารมภ์ที่วางไว้  พร้อมกันนี้ยังเผยแพร่แนวคิดดีๆ สิ่งดีๆ  เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่สืบไป


จุดเด่น 10 ประการของสถาบันฝึกอบรม RIT.

48393636_1957549884313106_8790163072531562496_o (1)
IMG_0035
IMG_0029
MC_0089
1540980372901
captain_005
IMG_3191
IMG_6186
newlife_0007
team100-007

Share this post

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


คอร์สอบรมของเรา