บทความ

ทำไมการบรรยายของวิทยากรจึงล้มเหลว ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ?

บ่อยครั้งที่วิทยากรประสบความล้มเหลวไม่สามารถทำได้ตามความหมายของวิทยากร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น [...]