บทความ

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษฟรี! “พัฒนาชีวิต สร้างความสำเร็จจาก ยีน DNA”

ทรัพย์กรอันทรงคุณค่ามีอยู่ในตัวคนทุกคน หากเรารู้ว่าเรามีเพชรหรือรู้ว่าลูกเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัว [...]

ทำไมการบรรยายของวิทยากรจึงล้มเหลว ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ?

บ่อยครั้งที่วิทยากรประสบความล้มเหลวไม่สามารถทำได้ตามความหมายของวิทยากร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น [...]