บทความ

“สภาพแวดล้อมเป็นลบ ส่งผลด้านลบให้กับจิตใจ แล้วจะทำอย่างไร ให้จิตใจเป็นบวก ในสภาพแวดล้อมเป็นลบ”

สภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชีวิตคนเราปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวด...