วีดีโอ

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 2

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 1

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...

หน้าที่ของวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการมีอะไรบ้าง?

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ ผู้สร้างความสุข สนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์ ทำกิจกรรมอย...

ทำไมต้องทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆ เรื่อง ก่อนจะทำอะไรก็ต้องมีความพร้อมก่อน แม้เล่นก...

คิดบวก ชีวิตสำเร็จ มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

“มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต” คนเราเกิดมามี สุข ทุกข์ ไม่เท่ากัน...