วีดีโอ

ทำไมต้องมีภาวะผู้นำที่ดี

การมีภาวะผู้นำที่ดีเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอยู่ในตัวตนของคนทุกคนเพราะภาวะผู้นำที่ดีสามารถช่วยแก้ไข [...]

ความรู้สึก​ผู้เข้าอบรมวิทยากร​นำ​กิจกรรม​นันทนาการ​ รุ่นที่​ 31

มาฟังความรู้สึก​ผู้ผ่านการฝึกฝนการเป็นวิทยากร​นำ​กิจกรรม​นันทนาการ​กลุ่ม​สัมพันธ์​กับ​ [...]