สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

แวว 7 ประการของคนรวย คนที่ประสบความสำเร็จ

“เมล็ดพันธ์ที่ดีย่อมเจริญเติบโตในผืนดินที่ดีฉันใด คนจะร่ำรวยประสบความสำเร็จย่อมต้องมีความพร้อม มีองค์ประกอบ [...]