สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

“พลังศักยภาพ” พลังแฝงเร้นที่มีอยู่ในร่างกายของคนเรา

“การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ.... การค้นพบว่าเรายังมีพลังแฝงเร้นที่ยังไม่ได้นำมาใช้เพื่อความสำเร็จอีกมากมาย” (more…)

แวว 7 ประการของคนรวย คนที่ประสบความสำเร็จ

“เมล็ดพันธ์ที่ดีย่อมเจริญเติบโตในผืนดินที่ดีฉันใด คนจะร่ำรวยประสบความสำเร็จย่อมต้องมีความพร้อม มีองค์ประกอบ [...]