ข่าวสาร

วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 99

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

ทำสิ่งใด..ต้องมีใจรักในสิ่งนั้น!!!!

Read More

L’OCCITANE กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกฯ รุ่นที่ 2

Read More

L’OCCITANE กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกฯ

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

Read More

พิธีกรหมายถึงอะไร? ทำไมต้องมีพิธีกรดำเนินรายการ

Read More

พิธีกรสำคัญอย่างไร? ตัวอย่างส่วนหนึ่งของการบรรยาย

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 97

Read More

กิจกรรมการพูดนำเสนอฯ กรมการจัดหางาน

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

Read More