ข่าวสาร

ด่วน! ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ [...]

7 วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวกก่อให้เกิดความสำเร็จ

ทำอย่างไรให้เป็นคนประสบความสำเร็จ ทัศนคติเชิงบวกเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ [...]

6 วิธีสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

พลังแรงบันดาลใจคือพลังผลักดันขับเคลื่อนด้วยพลังศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการ [...]