ข่าวสาร

ความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม

Read More

บรรยากาศการอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างความสำเร็จในอาชีพ”

Read More

บรรยากาศพลังการพูด รุ่นที่ 43 โดย อ.กร ...

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation รุ่นที่ ...

Read More

เมื่อได้รับโอกาส จงทำให้ดีที่สุด

Read More

ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อ.กร การันตี 098 – ...

Read More

พลังคิดบวก อ.กร การันตี 098 – ...

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 109

Read More

“Coaching For Coaches” การอบรมที่สร้างหลักการและฝึกปฏิบัติการเป็นโค้ช!!!!

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ...

Read More