คอร์สอบรม : เทคนิคการพูดหน้ากล้อง เพื่อนำเสนอบนออนไลน์ (เรียนออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอ)

เทคนิคการพูดหน้ากล้อง เพื่อนำเสนอบนออนไลน์ (เรียนออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอ)
(Techniques for speaking in front of the camera)


Share this post

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


คอร์สอบรมของเรา