เปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ ด้วยคอร์สการอบรมที่เข้มข้น เนื้อหาและวิธีการอบรมที่แตกต่างจากที่อื่น รับประกันคุณภาพและความพอใจ คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

สมัครเข้าอบรมสัมมนา

News Update

การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ กรมการจัดหางาน
May 31, 2017

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ...


LHM จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร
May 30, 2017

LHM จัดอบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานในบทบาทภาวะผู้นำที่ดี ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร ...


กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ
May 17, 2017

“กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ” บทพิสูจน์ความคิด “ถ้าเชื่อว่าทำได้ ...


ทัศนคติถูกต้องและดี มีแต่ความสำเร็จ
May 17, 2017

คิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้น คิดในทางที่ถูกต้องและดีทำอะไรก็สำเร็จ ริช ...

รับประกันคุณภาพ
ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน

อบรมที่สถาบัน ดูเพิ่มเติม →


สถาบันฝึกอบรม RIT. บริการงานด้านการฝึกอบรม ทุกคอร์สกลั่นออกมาจากประสบการณ์ระดับมืออาชีพ
คุณพร้อมหรือยังที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต และก้าวไปสู่ความมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัด การันตีคุณภาพ!