เปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ ด้วยคอร์สการอบรมที่เข้มข้น
ฝึกจริง ปฏิบัติจริง รับประกันคุณภาพ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน !

เราคือ สถาบันพัฒนาบุคลากร RIT.

สถาบันพัฒนาบุคลากร RIT (Rich Inter Training) ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร แนวคิด ทัศนคติและศักยภาพ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ เรามีคอร์สการอบรมที่เข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นผลชัดเจน ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นมืออาชีพได้ในระยะเวลาอันสั้น

"CHANGE YOU TO PROFESSIONAL"

เปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ

พร้อมหรือยัง? ที่จะเพิ่มระดับความเป็นมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ


News Update


สนง.จัดหางานอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่กา...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเ...

ตารางอบรมสัมมนา

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา

คอร์สอบรมออนไลน์


เรียนผ่านสื่อออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดกว่าคอร์สออฟไลน์ ตอบทุกข้อสงสัย บทเรียนเข้าใจง่าย

คอร์สอบรมออฟไลน์


เรียนกับวิทยากรมืออาชีพตัวจริงเสียงจริง เน้นการฝึกปฏิบัติ ได้ผลจริง เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน การันตีคุณภาพ!

ผลงานบางส่วน


สถาบันฝึกอบรม RIT. มีผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สร้างวิทยากรมืออาชีพ พิธีกร นักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ อย่างมากมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา มานับไม่ถ้วน นี่คือตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา