ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกก่อนเริ่มกิจกรรม พลังผู้นำTeam 100 %

มาฟังความรู้สึกก่อนเริ่มกิจกรรมของผู้เข้­าสัมมนาบางส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม “พลังผู้นำTeam [...]