ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 106

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

มาฟังความรู้สึกผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25 [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ ว่ารู้สึกอย่างไร [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

มาฟังความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99 [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

มาฟังความรู้สึกผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบั­ติวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95 [...]

ความรู้สึก วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

ตัวอย่างความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ" [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]