สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ทำไมการบรรยายของวิทยากรจึงล้มเหลว ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ?

บ่อยครั้งที่วิทยากรประสบความล้มเหลวไม่สามารถทำได้ตามความหมายของวิทยากร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น [...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 59”

การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!!

ความรู้สึก​ผู้เข้าอบรมวิทยากร​นำ​กิจกรรม​นันทนาการ​ รุ่นที่​ 31

มาฟังความรู้สึก​ผู้ผ่านการฝึกฝนการเป็นวิทยากร​นำ​กิจกรรม​นันทนาการ​กลุ่ม​สัมพันธ์​กับ​ [...]

กลยุทธ์การบริการด้วยใจ

การบริการด้วยใจถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ให้บริการจะต้องเอาใจใส่หรือบริการให้เกินความคาดหวังต่อผู้รับบริการ [...]