สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

คลิ๊ก!!!! ยัง? คลิ๊กวิธีคิด เปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนพิเศษ!!! ตอนที่ 2

การเป็นคนพิเศษทำให้มีคนรอบข้างรักและชื่นชม ที่สำคัญสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้ไม่ยาก [...]

ไม่จริงใจ สุดท้ายก็ล้มเหลว คนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีความจริงใจต่อกัน

ไม่ว่าจะทำงานหรือทำอะไรก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง หรือมีความจริงใจ [...]

ความรู้สึกหลังสอบผ่านการอบรมฝึกปฏิบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 114

เป็นการแสดงความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 114

ความรู้สึกผู้ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพ [...]

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

เป็นการอบรมฝึกปฏิบัติเทคเนิคการนำเสนอที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจนที่สุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง [...]