วีดีโอ

กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ

Read More

ทัศนคติถูกต้องและดี มีแต่ความสำเร็จ

Read More

คลิปตัวอย่างกิจกรรม Power Of Inspiration

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

Read More

พิธีกรหมายถึงอะไร? ทำไมต้องมีพิธีกรดำเนินรายการ

Read More

พิธีกรสำคัญอย่างไร? ตัวอย่างส่วนหนึ่งของการบรรยาย

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

Read More