วีดีโอ

บรรยากาศการอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

บรรยากาศพลังการพูด รุ่นที่ 43 โดย อ.กร ...

Read More

ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อ.กร การันตี 098 – ...

Read More

พลังคิดบวก อ.กร การันตี 098 – ...

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

ความรู้สึกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร รุ่นที่ 108

Read More

วิทยากรมีบทบาทอย่างไรบ้าง?

Read More

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

ความรู้สึกก่อน – หลังผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

ความรู้สึก ก่อน – หลัง การอบรมฝึกปฏิบัติ ...

Read More

คนที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?

Read More