บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

การพูดบนเวที ต้องหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ จึงจะเก่ง

Read More

“เราคิดสิ่งใด เลือกสิ่งใด เราก็เป็นสิ่งนั้น”

Read More

“ความคิดมีพลัง…ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิด”

Read More

“ความสำคัญของวิทยากร 4 ประการ”

Read More

“เป็นวิทยากรต้องเป็นมืออาชีพ”

Read More

สมองของคุณคิดอะไร?

Read More

การพัฒนานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

Read More

เป็นวิทยากรต้องเต็มไปด้วยพลังความเชื่อมั่น!

Read More

วิทยากร ต้องวางแผนก่อนการบรรยายทุกครั้ง

Read More

บทบาทที่ดีของวิทยากร

Read More

“จุดจบของผู้นำ”

Read More

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 15 : “ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ...

Read More