Tag - อบรมวิทยากรมืออาชีพ

อบรมวิทยากรมืออาชีพ

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [...]

8 เหตุผลหลักของความล้มเหลวในการเป็นวิทยากร

"วิทยากร..ต้องรอบรู้..และรู้รอบ..ต้องรู้ลึกและรู้กว้าง รวมทั้งเทคนิค กลยุทธ์ที่ครบเครื่องด้วย" การเป็นวิทยากรนั้น [...]