เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Back to สาระน่ารู้

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

เป็นการอบรมฝึกปฏิบัติเทคเนิคการนำเสนอที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจนที่สุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมก้าวไปสู่การนำเสนอแบบมืออาชีพได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.richtraining.com สนใจการอบรมสอบถามได้ที่ 098 – 324 9492 , 02 – 3814070 – 1

Share this post

Back to สาระน่ารู้