Aug 31 2024
August 31, 2024

31 สค.-1 กย.2567 “Power Of You”

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492


Change Mindset  “Power of You” พลังความคิด พลังจิตใต้สำนึก พลังคำพูด พลังการกระทำ

การอบรมฝึกปฏิบัติ “Power Of You ” จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิควิธีการใช้พลังต่างๆ เพื่อขจัดความกลัว! สร้างพลังความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ทำให้กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก เผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม! นอกจากนี้ยังฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพของคุณที่มีพลังความเชื่อมั่น เพื่อสร้างผลสำเร็จให้กับชีวิตตนเองตลอดไป

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492

Live Preview