Sep 20 2024
September 20, 2024

20-21 กย.2567 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492


นำเสนออย่างไรให้โดน นำเสนอดี มีแต่ความสำเร็จ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านมีพลัง มีพัฒนาการด้านการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เห็นโอกาส เชื่อมั่น คล้อยตาม และนำไปปรับใช้เพื่อความก้าวหน้า

รับ 5 ท่านเท่านั้น!  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492

Live Preview