Aug 10 2024
August 10, 2024

10-11 สค.2567 “การพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพต่อหน้าสาธารณะชน”

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492


พูดดี บุคลิคดี มีความโดดเด่น การพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพต่อหน้าสาธารณะชน “Power of Motivation

เพราะการพูดคือหัวใจสำคัญของการสื่อสาร คุณจะมีความรู้ความเข้าใจ และมีศิลปการพูดในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังเข้มข้น จนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 098-324 9492