วีดีโอ

พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

การรู้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเทคนิคการเ­ป็นพิธีกรนั้น ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในการเตรีย­มพร้อมที่จะฝึกอบรมการเป็นพิธีกร [...]