วีดีโอ

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

Read More

“มหัศจรรย์ความคิด” “ยกคนด้วยนิ้วมือ”

Read More

ผู้เข้าอบรมพิธีกร 9

Read More

ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 8

Read More

ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 7

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

Read More

วิทยากรมืออาชีพ ความสำคัญในการฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพ

Read More

วัตถุประสงค์การฝึกอบรมวิทยากร เพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

ตัวอย่างการฝึกไหวพริบปฏิภาณของวิทยากร อบรมวิทยากร

Read More