วีดีโอ

ความรู้สึกผู้อบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 15

Read More

ความรู้สึกผู้อบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 16

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

Read More

“มหัศจรรย์ความคิด” “ยกคนด้วยนิ้วมือ”

Read More

ผู้เข้าอบรมพิธีกร 9

Read More

ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 8

Read More

ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 7

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

Read More

วิทยากรมืออาชีพ ความสำคัญในการฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพ

Read More