บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

เป็นผู้นำ..ต้องมีความรับผิดชอบสูง

Read More

ผู้นำ..ต้องมุ่งมั่น..ทุ่มเท..มีสติ..มีสมาธิ

Read More

“ผู้นำคือเข็มทิศนำทางองค์กร”

Read More

“สำเร็จ”หรือ “ล้มเหลว” เราเลือกได้

Read More

“ล้มได้..ก็ลุกได้..ถ้าใจ..สู้..”

Read More

“ถ้าต้องการความสำเร็จ..อย่ากลัว”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

Read More

พิธีกรที่ดีต้องมีพลังเสียงดังชัดเจน

Read More

การฝึกพื้นฐานเบื้องต้นของพิธีกร

Read More

ความสำคัญ10 ประการของพิธีกร

Read More

พิธีกรเป็นได้ไม่ยาก หากรู้และเข้าใจพร้อมฝึกฝนอย่างเต็มที่

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation”

Read More