สร้างพลังความเชื่อด้วยหลักการข้อที่3 ของการสร้างความเชื่อ!(ตอน2)

Long – Term = ระยะยาว ของการสร้างความเชื่อ!!!

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงหลักการในการสร้างความเชื่อ BELIEF ข้อที่ 3 L = Lovely = ความสวยงาม ความน่ารัก ความรัก วันนี้เรามาพูดถึงตัว L อีกตัวหนึ่งของหลักการสร้างความเชื่อ ข้อที่ 3 นั่นก็คือ Long – Term = ระยะยาว

การมีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไร? สักอย่าง ถ้าทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะเวลาที่ยาวนาน ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ในความเชื่อเรื่องต่างๆ ว่ามีระยะเวลามายาวนาน แค่ไหนแล้ว มีความมั่นคงหรือไม่? หรือถ้าใคร? จะเชื่อใคร? สักคนก็จะดูว่า คนๆ นั้น เป็นคนอย่างไร? น่าเชื่อถือหรือไม่? ทำสิ่งนั้นมานานขนาดไหน? เป็นคนจับจดหรือไม่ ? (จับจด หมายถึง ทำไม่จริงจัง ทำอะไร? ไม่ทน ทำได้ไม่นาน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว) หรือเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงทำอะไร? เป็นระยะเวลาที่ยาวนานไม่เปลี่ยนแปลง

จะทำอะไรให้ใครเชื่อเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าเรื่องนั้นเราทำมาในระยะเวลาที่ยาวนาน จะเป็นความมั่นคงที่ทำให้คนเชื่อถือเรามากยิ่งขึ้น ในสุภาษิตไทย มีคำพังเพย กล่าวไว้ว่า “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” เป็นคำพังเพยที่แทบไม่ต้องอธิบายเลยว่าหมายถึงอะไร? ระยะเวลาจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ ยิ่งมีระยะเวลายาวนานมากแค่ไหน? ก็ยิ่งมีคนเชื่อถือ เพราะจะนำไปผูกโยงกับความมั่นคง ระยะเวลาเวลาที่ยาวนานเป็นบทพสูจน์เรื่องความหนักแน่นมั่นคง เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทำให้ใคร? เชื่อถือเรา เราต้องมีความหนักแน่นมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ทำงานอาชีพอะไร? ก็ควรทำให้นานๆ หลายๆปี จนเป็นมืออาชีพในเงานนั้นๆ หรือถ้าเราจะเชื่ออะไร? สักอย่างหนึ่ง สิ่งที่เป็นองค์ประกอบเพิ่มเพื่อพิจารณาในความน่าเชื่อถือนั้นก็คือ มีระยะเวลาในเรื่องนั้นๆ ยาวนานขนาดไหน?
ความเชื่อในขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมที่ดีงาม ยิ่งสืบสานมานานเท่าไหร่? ก็จะมีคนเชื่อมากยิ่งขึ้น ดังนั้น Long – Term = ระยะยาว จึงเป็นอีกหลักการหนึ่งของการสร้างความเชื่อ ในครั้งหน้าพบกับ ตัว I ภาษาอังกฤษ ตัวที่ 4 ของคำว่า
B –E –L –I –E – F : ความเชื่อมั่น (n) ว่าหมายถึงอะไร? และเป็นอย่างไร?
มีความสำคัญขนาดไหน? หลักการข้อนี้ จะสร้างความเชื่อได้มากขนาดไหน? หรือถ้าจะเชื่ออะไร? เราควรมีหลักการข้อนี้หรือไม่ ? อย่างลืมติดตามนะครับ แล้วพบกันครับ สวัสดี !!!

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ “ไม่มีไฟ ย่อมไม่มีควัน
ความเชื่อ!!! สร้างได้ด้วยหลักการแห่งความเชื่อ”

Related Posts

Comments are closed.