สร้างพลังความเชื่อด้วยหลักการข้อที่2 ของการสร้างความเชื่อ!

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการสร้างพลังความเชื่อด้วยหลักการแห่งความเชื่อของคำว่า B-E-L-I-E-F- = BELIEF : ความเชื่อมั่น (n) เราได้คุยกันถึงการสร้างพลังความเชื่อด้วย B = Better = ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นหลักการข้อแรก วันนี้เรามาพูดถึง หลักการข้อที่ 2 ของการสร้างความเชื่อ นั่นคือ ภาษาอังกฤษตัวที่ 2 ของ BELIEF คือ….
E = Example = มีตัวอย่าง , เป็นแบบอย่างให้เห็น

การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าเราจะทำให้ใครเชื่อถือเราเรื่องอะไร? หรือเราจะเชื่อถือใครก็ตาม การมีตัวอย่างเปรียบ เทียบที่ชี้ให้เห็นว่าดีขึ้นอย่างไร? เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างมากมาย การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลากหลายชนิดส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอย่างประกอบ เปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัดว่าหลังจากใช้แล้วเป็นอย่างไร? ดีกว่าก่อนใช้อย่างไร? ตัวอย่างประกอบเป็นเสมือนหนึ่งการชี้นำความคิดให้เชื่อว่าถ้าเชื่อและทำตามสิ่งนั้นแล้วจะเป็นไปตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

การพูดเพียงอย่างเดียวแม้จะพูดให้ดีขึ้นอย่างไร? แต่ถ้าไม่มีตัวอย่างประกอบหรือเป็นแบบอย่างให้เห็น โอกาสที่จะสร้างความเชื่อถือนั้นก็อาจจะทำได้ยาก การมีตัวอย่างประกอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทำให้มีคนเชื่อถือได้มากกว่า เพราะการมีตัวอย่าง บ่งบอกถึงความจริงในการนำเสนอ
การ สอนหรือการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้เชื่อและทำตาม โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ ผู้พูดต้องพูดให้ผู้ฟังคิดตามโดยใช้หลักการของเหตุผลความเป็นจริง ยกตัวอย่างประกอบ ให้เห็นภาพชัดเจน บางครั้งอาจต้องเล่านิทานประกอบเรื่องที่นำเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้คิดตามและเชื่อ เพื่อนำข้อคิดไปปฏิบัติ อย่างไร?ก็ดี การสร้างความเชื่อมั่นในหลักการข้อที่ 2 ก็คือ ต้องมี ตัวอย่าง E = Example
การ สร้างความเชื่อยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย เพียงหลักการ 2 ข้อ ยังไม่อาจทำให้สร้างความน่าเชื่อถือได้มากนัก โอกาสหน้ามาพบกับหลักการข้อ 3 ของการสร้างความเชื่อว่าทำอย่างไร? สวัสดีครับ !!!

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com
—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ “ไม่มีไฟ ย่อมไม่มีควัน ความเชื่อ!!! สร้างได้ด้วยหลักการแห่งความเชื่อ”

Related Posts

Comments are closed.