กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม walk rally

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ & กิจกรรม walk rally กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในองค์กร

“ความรัก ความผูกพัน ช่วยสร้างสรรค์  องค์กร ให้มั่นคง”

การทำงานในองค์กรกับคนหมู่มาก  บางครั้ง ความขัดแย้ง  ความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกัน บางครั้งถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้ง อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร  แต่ความไม่เข้าอกเข้าใจกันนั้น  ถ้าปล่อยทิ้งไวนานๆ ก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ

เพราะนานวันอาจจะทำให้องค์กรแตกแยก  แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายได้    เป้าหมายที่ผู้บริหารองค์กรวางเอาไว้  ก็อาจจะไม่สามารถบรรลุถึงได้  ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  ขาดความกระตือรือร้น  ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ  จิตใจมีแต่ความเบื่อหน่าย  และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจากความขัดแย้งที่เกิดจาก คนสองคน ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งของคน สองกลุ่ม สามกลุ่ม  หรือลุกลามไปทั่วทั้งบริษัท หรือทั้งองค์กร

เชื่อว่าผู้บริหารทุกคนคงไม่อยากให้เรื่องราวความขัดแย้งนั้น เกิดขึ้นกับคนในองค์กรอย่างแน่นอน ไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตาม  แต่ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของคนก็คือคน  คนมีความคิด มีความรู้สึก มีความถูกใจไม่ถูกใจ ชอบ ไม่ชอบ แต่การนำพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ต้องสามารถทำให้บุคลากรในองค์กรนั้น  ลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุด แล้วสร้างแรงบันดาลใจ  ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี  ร่วมไม้ร่วมมือ  ทำงานเป็นทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้น  กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน  “กิจกรรมสันทนาการ” “กิจกรรมละลายพฤติกรรม”  ลดทิฐิ  ลดอัตตาตัวตน   ทำกิจกรรมร่วมกัน   จะสามารถลดความขัดแย้งลงได้อย่างน่าอัศจรรย์  คนที่เคยเฉยๆต่อกัน  ก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  คนที่เริ่มจะขัดแย้งกัน ความขัดแย้งนั้นก็จะหายไปมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันมาแทนที่ คนที่ไม่รักกัน ก็จะรักกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความรักที่เกิดจากกลุ่มคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน  ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจกันจะมีมากขึ้น  กิจกรรมที่ผ่อนคลายสนุกสนาน  จะช่วยทำบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น มีความหมายมากขึ้น สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จากประสบการณ์ที่ทำ “กิจกรรมสันทนาการ” ให้กับองค์กรต่างๆมานับไม่ถ้วน ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมาย จึงนับว่า “กิจกรรมสันทนาการ” นี้ มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยส่งเสริมให้คนในองค์กรรักกัน สามัคคีกัน เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อยามใดที่เห็นว่าคนในองค์กรเริ่มมีปัญหาความขัดแย้ง ควรรีบจัด “กิจกรรมสันทนาการ” เพื่อหล่อหลอม ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทันที

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.