ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?

“สอนคนให้ตกปลากินเองได้   ดีกว่าหาปลาให้กินตลอดชีวิต ”
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับความเป็นอยู่ของคน เรา  บางคนก็รู้สึกดี  บางคนก็รู้สึกไม่ดี  ขึ้นอยู่กับคนๆนั้น ได้พบได้สัมผัสได้ยินได้ฟัง ธุรกิจเครือข่ายในด้านไหน และสิ่งที่พบที่เจอนั้นเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือแชร์ลูกโซ่ มีความจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจเครือข่าย ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมาก เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาใกล้ตัวเรา  วันนี้เรามาทำความรู้จักและทำความเข้าใจว่า ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?

ธุรกิจเครือข่าย เข้ามาในชีวิตคนไทยเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยในสมัยนั้น ยังไม่มีใคร? เข้าใจได้ถ่องแท้มากนัก โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีใครนิยมทำกันเพราะไม่มีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วจะได้ตามที่ผู้แนะนำบอกหรือเปล่า รวยจริงหรือเปล่า จึงทำกันแบบลองผิด
ลองถูก และส่วนมากมักสื่อสารบอกต่อ เข้าใจไปว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ คิดว่าคนมาก่อนได้เปรียบ คนทำทีหลังเสียเปรียบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงย่อมปรากฏ คนมาทำทีหลังกลับมีตำแหน่งแซงผู้มาก่อนและมีรายได้มากกว่า และกลับมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ทำงานเท่าเดิม แต่ที่มีรายได้มากขึ้นเพราะเครือข่ายขยายไปมากขึ้น และที่สำคัญต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายมีผลทำให้คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา เพราะธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่งานขายของ แต่เป็นงานบริหารการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรหรือคนโดยเฉพาะ เป็นการสร้างคนสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่งทั้งชีวิตและจิตใจ มีทักษะในการทำธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มุ่งมั่นต่องานที่ทำ ทำให้คนเรามีเป้าหมายเด่นชัดและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายและมากขึ้น มีหลายคน สำเร็จในธุรกิจเครือข่าย ร่ำรวยเพราะธุรกิจเครือข่าย แต่ก็มีหลายๆ คนล้มเหลวเพราะธุรกิจเครือข่ายเช่นกัน ทั้งนี้เพราะปรับตัวไม่ได้กับแผนและระบบการธุรกิจของบริษัทฯ นั้นๆ

ในปัจจุบันผ่านมา 20 ปี ยอดขายในระบบเครือข่ายอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาท มีผู้ประกอบการเปิดบริษัททำธุรกิจเครือข่ายมากมาย ทั้งที่อยู่ในสมาคมขายตรงและ ไม่ได้อยู่ในสมาคมขายตรง รวมแล้วน่าจะอยู่ประมาณ 200 – 300 บริษัท มีผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย นับล้านคน แต่ถ้าเทียบกับประชากรในประเทศไทยก็ยังถือว่าน้อยมาก ธุรกิจเครือข่าย จึงยังมีโอกาสการเจริญเติบโตไปได้อีกไกล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามากำกับดูแล ทั้งนี้เพราะ มีผู้ประกอบการบางรายเปิดบริษัท เป็นแชร์ลูกโซ่ปั่นเงิน ไม่ได้ทำธุรกิจอย่างจริงจัง หลอกลวงชาวบ้านให้นำเงินมาลงทุน แล้วปิดบริษัท เชิดเงินหนี สร้างความเดือดร้อน สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการธุรกิจเครือข่าย ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ทำให้หลายคนขยาดกลัว ทั้งๆ ที่ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดี มีความสวยงามที่หลายคนอยากสัมผัส ดั้งนั้นธุรกิจเครือข่ายคืออะไร? จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในแวดวงธุรกิจเครือข่ายร่วม 18 ปี ธุรกิจเครือข่าย คือ ระบบการทำธุรกิจที่ สามารถทำได้พร้อมๆ กัน ทำเหมือนๆ กัน ในเวลาเดียวกัน แม้ต่างสถานที่กันในระยะเวลายาวนานอย่างมั่นคง จนสามารถมีอิสรภาพทางด้านการเงิน,เวลา และเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์กติกาของแต่ละบริษัท ในการบริหารธุรกิจเครือข่าย กา่รบริหารจัดการองค์กรสมาชิก รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ ว่าสามารถสร้างคนในเครือข่ายให้เป็นผู้นำ

สามารถบริหารธุรกิจเครือข่าย บริหารคนได้เอง ได้หรือไม่ ธุรกิจเครือข่ายมีข้อดีมากมาย ในครั้งหน้าจะมาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นมีความสวยงามอย่างไร? สวัสดีครับ

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.