อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 94

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 94

บรรยากาศส่วนหนึ่งในวันที่สามของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 94” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ