อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 53

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 53

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2555 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter training) พระโขนง กรุงเทพฯ