อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

“วิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลง”.

“อบรมที่ R.I.T.มีแต่ความสุขสนุกสนาน ประการสำคัญได้เนื้อหาสาระการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น”

ส่วนหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 77 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 – 26 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา