วิทยากรมืออาชีพ 5-7 เม.ย. 55

วิทยากรมืออาชีพ 5-7 เม.ย. 55

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้มีถึงวันที่ 5-7 เม.ย. 55