อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95”
บรรยากาศส่วนหนึ่งในวันแรกของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95” การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ