อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 79

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 79

“การอบรมที่ทำให้ทุกคนเปลี่ยนไป ฝึกจริง ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง” 
เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาฃีพ” รุ่นที่ 79

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที่ วิทยากรติวเข้มในการฝึกปฏิบัิติการเป็นวิทยากร อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการพูด การนำเสนอด้วยภาพประกอบการอบรม การจัดทำ Power Point การพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งเทคนิคพิเศษอื่นๆ อีกมากมายในตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ในระหว่างการฝึกฝนนี้ ได้มีการบันทึก Video ของผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละรอบ เพื่อดูพัฒนาการในการเป็นวิทยากรว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด

วันสุดท้ายเป็นการสอบทั้งภา่คทฤษฏีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทุกคน มีความเพียรพยายาม หมั่นฝึกซ้อม จนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามที่ทางสถาบันฯ กำหนด

ชมภาพทั้งหมดที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779602475441192.1073741872.102508573150589&type=1