เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1

เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1

เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล ให้จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุร

กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ” เป็นกิจกรรมที่สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ในการที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญด้านงานบริการที่ดี เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองไปสู่ทัศนคติในการให้บริการ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในการให้บริการ ฝึกฝนการสร้างรอยยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำกิจกรรมและการทำงานร่วมกัน รวมถึง สร้างความสำคัญในงานที่ทำมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และทีมงาน เตรียมความพร้อมในการให้บริการที่ดี กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. ผื้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา อ.ท่ามะขาม จ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา