อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 68 ” เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ