หลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น รุ่นที่ 1

หลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีหลักการในการนำเสนอที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการจัดทำ Power Point ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอ

รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอนี้ จะเน้นพลังเสียงที่ดังชัดเจน พร้อมท่วงท่าบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสม ประกอบกับการใช้ภาพการนำเสนอที่มีหลักการ จนทำให้ผู้ชมและผู้ฟังเข้าใจ สนใจ พร้อมตัดสินใจในการนำเสนอนั้นๆ การฝึกอบรมนี้ใช้เวลา 1 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นกับการอบรมสัมมนาดังภาพ https://www.richtraining.com โทร. 02-381-407