สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้น

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 26 -28 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมรูปแบบ Coaching ตัวต่อตัวทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการบรรยายสำหรับนิติกร วิทยากรนักกฎหมายที่จะถ่ายทอดกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บรรยากาศในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าฝึกอบรมตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้น รวมถึงความหมายและความสำคัญของวิทยากร,หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย รวมถึงการจัดทำ Power Point ที่ต้องจัดทำให้สื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายเบื้องต้น
การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ