อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 83

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 83

การอบรมฝึกปฎิบัติ “วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 83
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ