อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 97

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 97

“ผ่านการอบรมไปอย่างมีพลังกับวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 97”
บรรยากาศการฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 97 เต็มไปด้วยความรู้และการฝึกฝนอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน จนกระทั่งสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมของสถาบันฯ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ