บลูชิพ ไมโครเฮ้าส์ จัดกิจกรรม “Positive Mindset For Happiness & Success Training

บลูชิพ ไมโครเฮ้าส์ จัดกิจกรรม “Positive Mindset For Happiness & Success Training

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก บริษัท บลูชิพ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ให้จัดกิจกรรม “Positive Mindset For Happiness & Success Training” ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

กิจกรรม “Positive Mindset For Happiness & Success Training” เป็นกิจกรรมที่สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้ มีความเข้าใจในความสำคัญขององค์กรและผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิด ทัศนคติที่ดี ทำให้มีมุมมองในการสร้างคุณค่า รักองค์กร รู้สึกขอบคุณต่อบริษัทที่ทำให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุข

บรรยากาศในการทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างรอยยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึง การเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดีต่อกันที่จะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกันในการทำงานเป็นทีม ที่สำคัญคือการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรที่จะต้องหวงแหน และการหล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียว
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. ห้องประชุม บริษัท บลูชิพ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่