นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ D.R.Training ครั้งที่ 18

นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ D.R.Training ครั้งที่ 18

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก ท่านประธานกรรมการบริหาร คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล บริษัท นิวไลฟ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดกิจกรรมสร้างพลังทีม 100 % ซึ่งอยู่ในโครงการ D.R. Training ครั้งที่ 18 ณ. สีดารีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก.โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวก พร้อมการสร้างพลังความเชื่ออมั่นในการประกาศเป้าหมายให้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกพร้อมเรียนรู้ สร้างพลังในการทำงานเป็นทีม 100 % อย่างเป็นระบบทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนิวไลฟ์ได้อย่างง่ายดาย

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670