นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ D.R.Training ครั้งที่ 19

นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ D.R.Training ครั้งที่ 19

“นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ D.R.Training ครั้งที่ 19”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก ท่านประธานกรรมการบริหาร คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล บริษัท นิวไลฟ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดกิจกรรมสร้างพลังทีม 100 % ซึ่งอยู่ในโครงการ D.R. Training ครั้งที่ 19 ณ. สีดารีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก

บรรยากาศเต็มไปด้วยการสร้างพลังความเชื่อมั่นที่ต้องมีทัศนคติเชิงบวกอยู่ในจิตใจ พร้อมการตั้งเป้าหมาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกโดยการประกาศเป้าหมายอย่างทรงพลังให้จิตใจรับรุ้ รวมถึงการทำกิจกรรมสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม 100 % อย่างเป็นระบบทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนิวไลฟ์ได้อย่างง่ายดาย โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10- 11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา