ทำด้วยใจ ทำอะไรก็มีความสุข สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง

ทำด้วยใจ ทำอะไรก็มีความสุข สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) และทีมงาน ได้อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการในหัวข้อ “ทำด้วยใจ ทำอะไรก็มีความสุข” ให้กับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดระนองจำนวน 31 ท่าน ณ.ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานฯ

บรรยากาศเต็มไปด้วยข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริการประชาชน ผู้เข้าอบรมล้วนมุ่งมั่นตั้งใจในการรับข้อมูลอย่างเต็มที่!!