กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันในการทำงานเป็นทีม”
“ชิงไข่พญานาค” เป็นกิจกรรมในการทำงานเป็นทีมที่มันส์สุดๆ ใครได้เล่นแล้วจะเข้าใจถึงความทุ่มเท ความมุมานะ ความเพียรพยายามบากบั่นร่วมกัน รวมถึงพลังความเชื่อมั่นและศรัทธา ความเสียสละ การวางแผน การให้อภัย ความร่วมไม้ร่วมมือในการแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีต่อกัน กิจกรรมนี้จัดโดย..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ในโครงการ “การอบรมวิทยากรนันทนาการอย่างมืออาชีพ” จัดขึ้นณ.โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา